L’equip de FIDEM li ofereix assessorament i suport per organitzar estructures empresarials més àgils i econòmiques que li facilitin:

 

 • Fomentar l’activitat comercial
 • Automatitzar la comunicació interna / externa
 • Posar en comú el coneixement de la gestió comercial
 • Fomentar el treball en equip

 

Mitjançant la selecció i parametrització de les aplicacions més adequades a les seves necessitats que configurin l’Estructura Funcional Cloud i la formació operacional i funcional corresponents.

 

Tot això mitjançant una metodologia participativa de treball dividida en les fases següents:

 

01 Estudi previ de requeriments

 • Determinació de les àrees de l’empresa a revisar ( Comercial, Màrqueting, Serveis, Administració…)
 • Registre de requeriments
 • Situació de referència
 • Definició d’objectius
 • Proposada de sistemes a millorar i les aplicacions a utilitzar o adaptar
 • Pla d’actuació

 

02 Desenvolupament

 • Revisió/ Creació de l’estructura funcional cloud
 • Parametrització de les aplicacions seleccionades
 • Desenvolupament de Apps WEB complementàries (De ser necessari)
 • Coordinació entre aplicacions (De ser necessari)

 

03 Formació i suport d’engegada de la noves estructures

 • Sessions presencials o remotes de formació operacional i funcional
 • Suport a usuaris i administrador posterior a l’engegada

 

04 Suport, manteniment i administració de l’estructures funcionals

 • Contractes d’administració i suport de les aplicacions subministrades i les seves integracions