DOM01 - DOMICILIACIÓ SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA

Domicili disponible per a tota la seva paperería i targetes i on adreçar tota la seva correspondència empresarial. Amb registre d'entrada i avís inmediat en cas de correu rellevant . Per sols 20€/mes.

 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció en papereria i web.
 • Recepció  de correu i full d'avís de certificats.
 • Avís inmediat per eMail de la recepció de full d'avís de certificats.
DOM02 - DOMICILIACIÓ SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA, SCANEIG DE CORREU I ACCÈS A SERVEIS DEL NOSTRE CENTRE

 

Aquest tipus de Domiciliació inclou a més dels serveis del DOMO1 , el reenviament periòdic de la seva correspondència i serveis diversos a baix rel·lacionats del nostre centre. Per sols 30€/mes

 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció, nº de fax en paperería i web.
 • Recepció i gestió de correspondència.
 • Avís inmediat per eMail del seu correu urgent o certificat.
 • Scaneig de cartes segons petició i enviament per eMail.
 • Gestió de reexpedició periòdica de la seva correspondència segons  les seves indicacions.
 • Recepció i gestió de faxos.
 • Atenció personalitzada de visites.
 • Accès a sala de reunions del centre.(Preus segons tarifes).
PER QUÈ DOMICILIAR EN UN CENTRE DE NEGOCIS?

Inscriure el seu domicili particular com domicili social implica fer-ho públic amb caràcter general. És recomenable mantenir una separació clara  entre el seu domicili particular i el social/fiscal.

Les  administracions i organismes públics utilitzaran aquest domicili per posar-se en contacte amb la seva empresa. Els avantatges de tenir aquest domicili a  FIDEM BUSINESS CENTER  li permetrà que els seus recepcionistes  atenguin les notificacions, certificats, fax, trucades, visites, etc. de la seva empresa i segons les seves indicacions .

COM SUSCRIBIR EL CONTRACTE AMB FIDEM BUSINESS CENTER? (veure Documentació i  preus)

 PER NOU DOMICILI SOCIAL

COST APROXIMAT NOVA CONSTITUCIÓ SOCIETAT 370,00 Euros (inclou inscripció en registre, recollida documentació i gestió Hisenda)

Documentació necessària en cas de nova Constitució d' Empresa:

 • Fotocopia D.N.I. Administrador de la nova Societat.
 • Nom de l'Empresa
 • Signar contracte de Domiciliació en FIDEM BUSINESS CENTER (que li lliurarem i  autoritzarà devant el notari el seu nou Domicili Social).
 • Dades Bancàries o Pagament en efectiu.

 

Una vegada signada l'escriptura de Constitució de l' Empresa i passada per Registre, enviar a FIDEM BUSINESS CENTER  la documentació que li demani .

 

PER CANVI DE DOMICILI SOCIAL

COST APROXIMAT CANVI DOMICILI SOCIETAT 200,00 Euros (inclou inscripció en registre, recollida documentació i gestió Hisenda si la hi hagués)

Documentació necessària en cas de canvi de Domicili Social:

 • Fotocopia D.N.I. Administrador
 • Fotocopia escriptura de Constitució de la Societat (imprescindible portada)
 • Fotocopia escriptura de Poders que acrediti l'actual administrador o apoderat.
 • Fotocopia NIF de la Societat
 • Dades Bancàries o Pagament en efectiu.

 

Una vegada signat el canvi de domicili social i passat per registre, enviar a FIDEM BUSINESS CENTER la fotocopia del canvi.

Si ho prefereix pot enviar aquesta documentació per correu electrònic a recepcion@fidembc.com en un màxim de 30 dies laborables.

Informi's de tots els serveis que oferim a:

TARIFES SERVEIS / PACKS