DOMO1-DOMICILI SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA

Domicili disponible per a tota la seva paperería i targetes i on adreçar tota la seva correspondència empresarial. Amb registre d'entrada i avís inmediat en cas de correu rellevant . Per 20€/mes.

 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció en papereria i web.
 • Recepció  de correu i full d'avís de certificats.
 • Avís inmediat per eMail de la recepció de full d'avís de certificat.
DOM02 - DOMICILIACIÓ SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA, SCANEIG DE CORREU I ACCÈS A SERVEIS DEL NOSTRE CENTRE

Aquest tipus de Domiciliació inclou a més dels serveis del DOMO1 , el reenviament periòdic de la seva correspondència i serveis diversos a baix rel·lacionats del nostre centre. Per 30€/mes

 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció, nº de fax en paperería i web.
 • Recepció i gestió de correspondència i certificats.
 • Avís inmediat per eMail del seu correu urgent o certificat.
 • Scaneig de cartes segons petició i enviament per eMail.
 • Gestió de reexpedició periòdica de la seva correspondència segons  les seves indicacions.
 • Recepció i gestió de faxos.
 • Atenció personalitzada de visites.