Encaixi l'opció més adequada per a les seves necessitats.

 

 

SERVEIS BÀSICS :

DOM01 - DOMICILIACIÓ SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA

Domicili disponible per a tota la seva paperería i targetes i on adreçar tota la seva correspondència empresarial. Amb registre d'entrada i avís inmediat en cas de correu rellevant . Per sols 20€/mes.

 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció en papereria i web.
 • Recepció  de correu i full d'avís de certificats.
 • Avís inmediat per eMail de la recepció de full d'avís de certificat.
DOM02 - DOMICILIACIÓ SOCIAL, FISCAL I DE CORRESPONDÈNCIA, SCANEIG DE CORREU I ACCÈS A SERVEIS DEL NOSTRE CENTRE
Aquest tipus de Domiciliació inclou a més dels serveis del DOMO1 , la recollida de certificats, la reexpedició periòdica de la seva correspondència i serveis diversos a baix rel·lacionats . Per sols 30€/mes
 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció, nº de fax en paperería i web.
 • Recepció i gestió de correspondència.
 • Recollida de certificats i correo urgent. Avís inmediat via eMail.
 • Scaneig de cartes segons petició i enviament per eMail.
 • Gestió de reexpedició periòdica de la seva correspondència segons  les seves indicacions.
 • Recepció i gestió de faxos.
 • Atenció personalitzada de visites.
 • Accès a sala de reunions del centre.(preus segons tarifes).
OF - OFICINA VIRTUAL /DOM02- DOMICILI SOCIAL, FISCAL i DE CORRESPONDENCIA / AT - ATENCIÓ TELEFÓNICA / GP - GESTIÓ PAQUETERÍA / SR - SALA REUNIONS
DOM02 Domiciliació de Societats és un requisit legal que necessita tota persona jurídica i/o autònom per a disposar d'un domicili social, fiscal i comercial, a més de serveis diversos a baix relacionados.at -Disposi d'una recepcionista que atengui totes les seves crides entrants de forma personalitzada i que actuï d'acord amb les seves instruccions. Un filtre que li eviti interrupcions en el seu trevall. GP – Servei de Paqueteria. SR – Sala Reunions
 • Domicili social i/o fiscal.
 • Us de direcció, nº de fax en papelería i web.
 • Recepció i gestió de correspondencia.
 • Recollida de certificats i correo urgent. Avío inmediat vía eMail.
 • Scaneig de cartes segons petició i enviament per eMail.
 • Gestió de reexpedició periòdica de la seva correspondència segons les seves indicacions.
 • Recepció i gestió de faxes.
 • Atenció personalizada de visites.
 • Atenció de trucades amb número de teléfon exclusiu.
 • Desvíament del seu teléfon personal a l' asignat.
 • Contestació de trucades personalizades básiques en el seu nom. Atenció: empresa ,teléfon, nom, día i hora (Català/Castellano/English)
 • Transferencia de trucades a un número fixe nacional determinat i/o  notificacions de altres tipos de trucades via eMail o WhatsApp.
 • Informe mensual detallat de les trucades ateses.
 • Inclou fins a 50 trucades/mes. (cost adicional 0.60 €/trucada)
 • Gestió de paquetería 25 serveis de paquetería/mes. Horari de:  Dilluns a Divendres de 08:30 h a 19:00 h ininterrumpidament
 • Utilitzice una amplia Sala de Reunions de 32 m2
 • QLED TV 65" amb conexió HDMI / VHD4K. Smart TV / One Remote Control.
 • Conexió Wifi
 • Recepció de visites personalizades.
 • Pizarra de conferencies.
 • Renovació d' aire i neteja al finalitzar cada us de la Sala.
 • Inclou 2 hores sense càrreg al mes, no acumulable. 15 Euros./hora.
AT - ATENCIÓ TELEFÓNICA

Disposi d'una recepcionista que atengui totes les seves trucades entrants de forma personalitzada i que actuï d'acord amb les seves instruccions. Un filtre que li eviti interrupcions en el seu treball. Per sols 26€/mes.

 • Número de telèfon exclusiu.
 • Desviament del seu telèfon personal a l'assignat.
 • Contestació de trucades  personalitzdes bàsiques en el seu nom. Atenció: empresa,nom.telèfon, dia i hora (Català/Castellà/English)
 • Transferència de trucades a  un número fixe nacional determnat i/o Notificaciones d'altres tipus de trucades  via eMail o WhatsApp.
 • Informe mensual detallat de les trucades ateses.
 • Inclou fins a 50 trucades/mes. (cost addicional 0.60 €/trucada).